Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.

Administratorem danych osobowych usługobiorców w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Kamila Mrowiec, Plasun – Pracownia Twórcza (dalej „administrator”lub „Sklep”), ul. Stawowa 29, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5532261548, adres poczty elektronicznej: kontak@plasun.pl. Dane osobowe osoby korzystającej ze sklepu www.plasun.pl (dalej„Klienci” lub „Użytkownicy”) przetwarzane są przez administratora danych osobowych w celu prowadzenia sklepu, zawierania umowy sprzedaży, prawidłowego dokonywania zakupu oraz płatności, w celach wysyłkowych oraz logowania do konta Użytkownika. Dostęp do danych osobowych gromadzonych w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, mogą mieć także pracownicy firmy Plasun – Pracownia Twórcza.

Gromadzone i przetwarzane dane osobowe to np.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres poczty e-mail, numer konta bankowego, nazwa firmy, NIP. Niektóre dane mogą zostać udostępnione firmom lub osobom trzecim w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu sprzedaży. Np. numer konta bankowego może zostać ujawniony jedynie operatorom bankowym obsługującym płatności on-line (np. Przelewy24, PayPal itp.), adres korespondencyjny oraz numer telefonu zostanie przetworzony i udostępniony firmie przewozowej w celu prawidłowego dostarczenia przesyłki. Dane adresowe Klientów :adres doręczenia, adres e-mail, nazwa firmy (jeśli dotyczy), numer konta bankowego (jeśli dotyczy), numer telefonu zostaną udostępnione firmie InPost S.A w celu prawidłowego dostarczenia wysyłki. Z firmą została podpisana Umowa o Powierzeniu Danych Osobowych, na mocy której, dane osobowe Klientów są chronione. 

Administrator zastrzega, że dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych, nie udostępnia ich osobom trzecim ani innym firmom, kontrahentom. Jednocześnie Administrator zastrzega prawo do ujawnienia danych lub wybranych informacji osobowych organom, wyrażającym żądanie ich ujawnienia w oparciu o właściwą podstawę prawną zgodną z obowiązującymi przepisami prawa TYLKO w sytuacji, gdy zostało naruszone obowiązujące prawo lub dobra osobiste Administratora.

Wszelkie przesłanki mogące świadczyć o wycieku danych lub nieprawidłowym ich wykorzystaniu, należy niezwłocznie zgłosić Administratorowi mailowo lub korespondencyjnie:

kontakt@plasun.pl

Kamila Mrowiec

Ul. Stawowa 29

43-300 Bielsko – Biała

Dane Użytkowników konta oraz Klientów sklepu będą przechowywane przez cały czas istnienia sklepu internetowego lub do momentu zgłoszenia przez Użytkownika/ Klienta żądania usunięcia danych z rejestru prowadzonego przez administratora.

Klient/ Użytkownik może w każdej chwili odstąpić od zgody na przechowywanie i administrowanie jego danych osobowych – w takim przypadku zostaną one usunięte z rejestru prowadzonego przez administratora.

Sklep zbiera i przetwarza dane zawarte w plikach cookies:

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

-dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

-pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

- pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

- pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, w tym portale społecznościowe.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

Klient/Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

14.W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

Newsletter. Użytkownik chcący zapisać się do newslettera, musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.Dane przekazane  podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Uzytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.W każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.Newsletter obsługiwany jest przez Mailerlite.

Narzędzia społecznościowe. Na tej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in.  adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji konkretnej osoby.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.